Brott mot fiskelagen

Olagligt utplacerade karpar förstör Malmös dammar

3:27 min

Fjällkarpar har olagligt placerats ut i några av Malmös kommunala vattensamlingar och nu har Länsstyrelsen gjort en polisanmälan om brott mot fiskelagen.

Andreas Smith är ekolog på Malmö stad och tror att karparna funnits i dammarna i många är.

– Med tanke på hur stora de är så har de nog funnits här i 15 till 20 år. De är ju ganska stora. De kan bli över metern långa.

I Pildammsparken har både parkbesökare och parkarbetare sett karpfiskar under flera år, säger Andreas Smith, som fick syn på en precis innan vi möttes.

– Ja, alldeles nyss var det faktiskt en som var uppe vid ytan men det är inte så ofta man ser dem. Det är en ganska stor damm och även om de är många så är det grumligt vatten så man ska ha tur om man får se en.

Fjällkarparna finns i både Pildammsparken och Husie Mosse i Malmö och det är inte Malmö stad som planterat ut dom. Det krävs tillstånd från både länsstyrelsen och markägaren för att plantera ut fiskar och just karpar är inget som Malmö stad vill ha i sina dammar, eftersom de gör stor skada säger ekologen Andreas Smith.

– Fosfor, det som ger algblomning på våren och sommaren, lagras in i bottensedimentet men karparna letar efter sin mat där så de rör upp fosfor och då får vi algblomning på nytt. Så det blir en ond cirkel.

– Man måste ha tillstånd att plantera in fisk i Sverige och det är av flera skäl. Dels kan det ha ganska stora effekter på dammarna men också att man kan sprida sjukdomar eller besvärliga alger.

Andreas Smith tror att folk har placerat ut karparna för att man helt enkelt vill fiska upp dom, trots att det är förbjudet att fiska i de kommunala dammarna. Men efter tips från allmänheten har nu myndigheterna fått upp ögonen för de som olagligen placerat ut fisk på Husie Mosse i Malmö. Via trådar på facebook och material på Youtube tror man sig kunna bevisa den olagliga utplanteringar av cirka 200 fjällkarpar och Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan om brott mot fiskelagen.

När det gäller Pildammarna, som redan har stora problem med övergödning, enligt ekologen Andreas Smith, kan det krävas drastiska metoder för att komma åt problemet med karparna.

– Bland annat har vi diskuterat om vi kan tömma dammarna som vi gjorde 1984 men det är fortfarande på ett väldigt tidigt planeringsstadie. Det är ju ett väldigt stort projekt om man ska tömma dammarna.