Bevattningsförbudet hävs på lördag

På lördag, den 29 september, upphör det rådande bevattningsförbudet på Gotland som gällt sedan 14 juli.

Det är Region Gotland som häver förbudet, men samtidigt meddelar regionen att dricksvattensituationen fortfarande bedöms som allvarlig och därför är det troligt att bevattningsförbudet införs tidigt våren 2019 igen.