Språksatsning görs i Söderhamn

1:33 min

Söderhamns kommun har valts ut till en språksatsning inom grundskolan som går ut på att ta tillvara på elevers flerspråkighet.

Det är Nationellt centrum för Svenska som andraspråk som som ligger bakom satsningen.

– Söderhamn fick den här satsningen för att vi har tagit emot en hög andel nyanlända under de senaste åren, säger Helena Palm Höijer som är en av samordnarna.

Tillsammans med Skolverket ska de nu jobba med riktade insatser kring framför allt nyanlända elever och barns lärande.

– Vi ser att vi behöver jobba brett. Vi behöver jobba med elevernas kunskaper, men vi behöver också väva in lärare, studiehandlerare och föräldrar, säger Helena Palm Höijer.