بروز دوباره اختلاف میان نماینده کردتبار حزب چپ و رهبری این حزب

2:51 min

چند روز پس از انتخابات که در آن آمنه کاکاباوه دوباره به نمایندگی حزب چپ در پارلمان انتخاب شد، باری دیگر اختلافی میان او و رهبری حزب ، این بار در مورد عضویت او در کمیسیون های پارلمان، به وجود آمده است.

دلیل مشخص این اختلاف این است که حزب چپ امینه کاکاباوه را به عنوان عضو عادی در هیچ یک از کمیسون های پارلمان انتخاب نکرده است.

کاکا باوه می گوید من احساس می کنم که این رفتار بسیار ناعادلانه است.

پیش از انتخابات ۹ سپتامبرکمیته انتخابات جزب چپ کاکاباوه را به عنوان نامزد اننتخابات پارلمان معرفی نکرد اما وی توانست در پی رای گیری از اعضای حزب به عنوان نفر هشتم در لیست نامزدهای انتخاباتی حزب جای گیرد و به نمایندگی پارلمان انتخاب شود.

در چند سال اخیر گزارش های زیادی در مورد اختلاف میان کاکاباوه و رهبری حزب چپ گزارش شده که عمدتا مربوط به تفاوت دیدگاه در مورد خشونت های ناموسی و مسایلی مانند آن بوده است. کاکاباوه رهبری حزب را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که  رهبری حزب جرات مطرح کردن این مسائل را نداشته است. البته رهبری حزب این گفته کاکاباوه را رد کرده است.

در دوره قبلی پارلمان نیز کاکاباوه عضویت عادی در هیچ یک از کمیسیون های  پانزده گانه پارلمان را نداشت اما عضو علی البدل در کمیته امور اتحادیه اروپا  بود. این بار نیز به او پیشنهاد شده بود که عضویت  علی البدل همین کمیته را داشته باشد اما او این پیشنهاد را رد کرده است.

کاکاباوه این رفتار را غیر دموکراتیک ارزیابی می کند و می گوید که او قدیمی ترین عضو گروه پارلمانی استکهلم  است و همه از  صلاحیتش آگاهی دارند ومی توانند گفته ها  و مطالب مربوط به  فعالیت ها و مواضع او را بخوانند.

کاکاباوه اشاره می کند که فعالیت حزبی در شریطی که پیش آمده آسان نیست.

آمنه کاکاباوه  می افزاید که در خواست کرده که به عضویت یکی از چهار کمیسیون یعنی کمیسیون های  امور خارجه، بازارکار، آموزش و امور فرهنگی منصوب شود اما آن را نپذیرفته اند و پیشنهادشان عضویت علی البدل در کمیته امور اتحادیه اروپا بوده است.

در این زمینه کریستینا هوی لارسن، رئیس کمیته انتخابات گروه پارلمانی حزب می گوید که نباید در این موضوع مبالغه کرد چرا که چیزی در مقایسه با دوره پیشین پارلمان به وجود نیامده است و روشی معمولی است که گروه پارلمانی در این زمینه ها تصمیم می گیرد و ما همگی باید این شیوه کار را بپذیریم.