Torsken lämnar kustens varma vatten – abborren trivs

0:44 min

Den extremt varma sommaren har påverkat fisken runt de svenska kusterna: torsk och strömming flyttar ut, medan abborren trivs som fisken i vattnet.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har provfiskat runt kusterna och har sett att Östersjöns sötvattenfiskar – abborre, gös och mört – mår bra när vattnet är varmare än normalt. Årsyngel av abborre fiskades exempelvis upp i enorma mängder.

Torsk och strömming däremot har hållit sig borta från de grunda, varma kustvattnen till förmån för djupt, kallt vatten.