Nytt förslag på höjd pensionsålder

1:55 min

Premiepensionsmyndigheten lämnar på onsdagen fram förslag om den nya riktåldern för pensionen. Dagens 35-åringar bör enligt riktlinjerna arbeta tills de är 70 år.

Pensionsmyndigheten har tittat på riktåldern, som innebär att pensionsåldern ska anpassas efter hur länge vi lever.

– Den ålder då man har rätt till garantipension respektive bostadstillägg och de andra socialförsäkringsförmånerna kommer att förskjutas uppåt i åldrarna. Ju yngre man är desto högre blir pensionåldern eftersom livslängden ökat, säger Ole Settergren, analyschef hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten har tittat på riktåldern, som innebär att pensionsåldern ska anpassas efter hur länge vi lever. Och enligt förslaget ska pensionsåldern höjas.

Dagens 35-åringar bör enligt riktlinjerna arbeta tills de är 70 år om pensionen ska bli runt 70–80 procent av lönen. För dem som är födda mellan 1958 och 1966 är riktåldern 66–67 år.

Enligt Ole Settergren beror höjningen på att befolkningen blir äldre.

– Orsaken är att man vill hålla pensionsnivåer på en rimligt hög nivå för att det ska vara möjligt givet de avgifter som vi betalar till systemet så behöver pensionsåldern höjas när vi lever längre, säger Ole Settergren.