Cilla Benkö talade om medier och demokrati i EU-parlamentet

Idag, 26 september talade Cilla Benkö i EU-parlamentet vid en offentlig utfrågning på temat ”Public service-mediernas roll för demokratin i Europa”. Cilla Benkös tal finns här i sin helhet.

Cilla Benkö höll idag ett tal och medverkade i ett samtal om vägen framåt för att skydda yttrandefrihet och public service-mediernas oberoende. Medverkade i hearingen gjorde också, EU kommissionär Mariya Gabriel, EBU:s ordförande Jean-Paul Philippot, Vassilis Costopoulos, vd för grekiska public service-bolaget ERT med flera, och moderator var den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (L).

I sitt anförande utryckte Cilla Benkö oro för utvecklingen för medier i Europa och speciellt oroande är de tecken av politisk kontroll av medier och public service-medier i synnerhet. Cilla Benkö sa bland annat:

"Allt det här kan låta långsökt, men i dag ser vi att den liberala demokratin utmanas på ett sätt som knappast var möjligt för bara några år sedan.

Angreppen på fria och oberoende medier kan betraktas som en del av detta. Angrepp på medieinstitutioner kan bara ses som en del av devalveringen av de inbyggda kontrollmekanismer som vi brukar förknippa med demokratier.

Det är med djup oro jag noterar dessa element i Europa. Jag noterar också att inte mycket har gjorts hittills, på europeisk nivå, för att försöka hejda angreppen på medierna i allmänhet – och public service-medierna i synnerhet. Risken finns att vi väntar för länge innan vi agerar;

att mediefriheten gradvis urholkas;

att vi helt enkelt missar den långsamma och minutiösa nedmonteringen av demokratiska ideal.

Djävulen sitter, som alltid, i detaljerna.

Därför vill jag – idag – uppmana till handling.  Att försvara Europas public service-mediers, liksom övriga mediers oberoende, borde prioriteras högt inom den Europeiska Unionen".

Hela talet på svenska och engelska finns nedan. ”Det talade ordet gäller”

Utfrågningen, som livesändes på nätet kommer också att finnas här

In a speech today at the European Parliament Swedish Radio CEO Cilla Benkö discussed the situation for media in Europe. Cilla Benkös speech is available in English below. “Please check against delivery!”

The hearing was broadcast live and will be available here later