پیشنهادی جدید برای افزایش سن بازنشستگی

1:14 min

امروز اداره امور بازنشستگی سوئد پیشنهادی جدید برای افزایش سن بازنشستگی ارائه کرد.

 مطابق این پیشنهاد  سن بازنشستگی کسانی که امروز ۳۵ ساله هستند هفتاد سالگی خواهد بود . در مورد  افرادی که میان ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶ متولد شده اند سن بازنشستگی ۶۶ تا ۶۷ سالگی است . البته امروزه هر کسی می تواند زودتر هم بازنشسته شود اما در این صورت حقوق بازنشستگی کامل دریافت نمی کند .

اوله سترگرن، رئبس بخش تحقیق و تحلیل اداره امور بازنشستگی در باره این  پیشنهاد جدید می گوید که علت آن افزایش طول عمر مردم سوئد است و در صورتی که پرداختی های مردم به نظام  بازنشستگی در سطح کنونی باشد،  پرداخت حقوق بازنشستگی در سطحی مناسب و معقول بدون افزایش سن بازنشستگی مقدور نخواهد بود.