Varmare klimat ger högre växter i Arktis

3:04 min

Klimatförändringarna påverkar tydligt eko-systemen i arktiska områden och det kan leda till att vi på sikt får färre växtarter i de områdena. Det visar en ny forskningsstudie.

Över 100 forskare från olika länder har deltagit i klimatforsknings-samarbetet. En av de som deltagit är Johan Olofsson vid Umeå universitet. Det arktiska området som undersökts definierar han som "de nordliga områden som saknar träd" och det innefattar de svenska fjällen, Grönland, Alaska, norra Kanada och Sibirien.

Johan Olofsson berättar att en (1) grads varmare klimat i Arktis tydligt förändrat växtligheten över de senaste 30 åren på de 117 ställen man studerat.

– I de allra flesta områdena har vegetationen blivit högre, både genom att de växter som växer där har vuxit och blivit högre, men också genom att växter som är högre – som normalt har växt i ett varmare klimat – har spridit sig in, berättar Johan Olofsson.

Ännu har forskarna inte sett några effekter på art-mångfalden, men Johan Olofsson säger att man väntar sig att de allt högre växterna innebär konsekvenser på sikt.

– Vi förväntar oss att om högre växter kommer in så kommer de ju att konkurrera ut de typiska fjäll- och arktiska växterna som är lågvuxna och vi kommer att få en minskad artdiversitet i Arktis, säger han.

Studien leds av University of Edinburgh och publiceras nu i tidskriften Nature.