Boende får fortsätta att koka sitt vatten

3:34 min

Boende i Grums, Vålberg, Edsvalla, Norsbron och Segerstad får fortsätta att koka sitt vatten då det fortfarande finns bakterier kvar i vattenledningarna.

Sedan slutet på förra veckan så har de boende i Grums, Vålberg, Edsvalla, Norsbron och Segerstad med kommunalt vatten blivit uppmanade att koka sitt vatten efter att man i vattenprov påträffat bakterier i dricksvattnet och det får de tyvärr fortsätta att göra då det visar sig att det fortfarande finns bakterier kvar i vattenledningarna.

 – Det finns fortfarande en viss risk för att vattnet kan innehålla sjukdomsalstrande bakterier. Vi har dock inte sätt något tecken på sjukdom i varken Grums eller Vålberg så än så länge har inga människor blivit sjuka. Men risken är något förhöjd, säger Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

De tror sig har hittat källan men vet i nuläget inte när problemet kommer vara åtgärdat och det krävs två på varandra följande prover som är tagna en dag isär innan de kan frisläppa vattnet. Kokrekommendationen gäller tills kommunen meddelar att kokrekommendationen hävs.

Läs mer om kokrekommendation på karlstad.se 
Läs mer om åtgärder i Grums kommun på www.grums.se