Ny stödlinje för drogberoende

1:26 min

Landstinget har nyss lanserat Droghjälpen som är länets första stödlinje för personer som använder narkotika och för deras närstående.

Tanken med Droghjälpen är att personer som har funderingar kring sin egen, eller nära anhörigs droganvändning ska kunna vända sig för råd och stöd.

Stödet är anonymt via internet eller telefon, berättar Kerstin Anneborn som är chef för eStöd och Beroendecentrum Stockholm.

– Vi vet att en del personer drar sig för att söka vård. Det finns personer som upplever det som ett problem men inte är redo för att söka vård.

Hur många anhöriga räknar ni med ska höra av sig?

– Jag tror det kommer att vara en betydande del. Att en person använder droger berör inte bara personer själv. Även anhöriga har behov av verktyg och råd i hur de ska hantera situationen, både för att  stödja den som använder droger och för att hjälpa sig själv, säger Kerstin Anneborn.

Söker du stöd? Ring Droglinjen på 020-919191 eller gå in på Droghjälpens hemsida