Surchock väntar efter den torra sommaren

2:00 min

Den långa torrperioden i somras ger negativa effekter i bäckar och sjöar och fisken kan komma att drabbas.

Det som hände under torkan var att nedbrytningen av humusämnen ökade när våtmarkerna torkade ut och med regnen som kom senare så sköljdes de ut i vattendragen och kan då ge upphov till den surstöt säger Per Erik Karlsson som är adjungerande professor vid Göteborgs Universitet och verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är ju dels direkta effekter fisken och deras reproduktion, att rommen ska överleva och utvecklas men också ge effekter på insekter som utgör fiskens föda, säger Per Erik Karlsson.

IVL mäter regelbundet PH-värdet i vattendrag i Västra Götaland där det sedan lång tid tillbaka varit försurningsproblem och där det fortfarande kalkas med jämna mellanrum för att höja PH-värdet i olika sjöar.
Men än finns det inga data från de senaste mätningarna så även om man kan befara en negativ påverkan på djurlivet så är det ännu för tidigt att säga hur stor.

– Det är komplicerade processer så det är svårt att säkert uttala sig så vi får vad våra mätningar säger, säger Per Erik Karlsson vid IVL.