Framsteg i kampen mot hiv med antikroppar

2:05 min

Det har gjorts lovande försök på människor av en ny behandling mot hiv. Försöken skulle kunna leda till en skonsammare behandling i framtiden.

Försöksbehandlingen går ut på att ge speciella antikroppar till patienten. Det är inte ett botemedel mot virusinfektionen men det skulle kunna leda till en mycket skonsammare form av medicinering.

Framgångsreceptet är att kombinera två olika sorters antikroppar istället för att bara använda en sort.

– Det en kombination av antikroppar som riktar sig mot två olika ställen på virusets ytterhölje, förklarar Britta Wahren som forskar vid Karolinska institutet på just hiv och antikroppar.

Hon berättar också att antikropparna kan sägas ha en sorts långa armar  som tränger sig in i virusens höljen och hämmar deras aktivitet.

Av de två ställen på virusens ytterhölje som antikropparna riktar in sig mot är det ena ett ställe som virus behöver för att kunna infektera celler.

Det andra sättet de undersökta antikropparna förstör för hivvirusen med sina långa armar är genom att göra det svårare för dem att bli resistenta.

– Annars är problemet med hiv att de skiftar och ändrar sig hela tiden och vänjer sig vid immunsvaren. Men här kan de inte riktigt vänja sig.

Det är små studier som har gjorts med hivinfekterade patienter från Tyskland och USA. 

Det som hände när patienterna fick testa kombinationen av antikroppar var att de fortsatte ha låga och ofarliga halter av virus i blodet i mellan 5 och 30 veckor. Trots att de slutade ta sin vanliga medicin.

Och det är det som är förhoppningen inför framtiden med den nya försöksbehandlingen. Det vill säga att hivpatienter under några månader ska slippa ta sina dagliga mediciner som kan ge obehagliga biverkningar.

– Men man får tänka på att tiden är begränsad till upp till två till fyra månader. Den förmår inte vad mediciner kan, nämligen att hålla virusen undertryckta årsvis, säger Britta Wahren. 

Referenser:
Pilar Mendoza et al. Combination therapy with anti-HIV-1 antibodies maintains viral suppression. Nature 26 september 2018. DOI: 10.1038/s41586-018-0531-2
Yotam Bar-On et al. Safety and antiviral activity of combination HIV-1 broadly neutralizing antibodies in viremic individuals. Nature Medicine 26 september 2018. DOI: 10.1038/s41591-018-0186-4