Lördag 29 september 2018

Våtmarker värda att värna, och den svarta rödstjärtens svaghet för ruiner

Efter två torra somrar är vatten i vårt medvetande. Hur får vi vattnet att stanna kvar i markerna? Lyckas vi med det nyskapas grundvatten men vi får också ett rikare ekosystem och mindre övergödning. Sumpskogar, strandängar och mader ska restaureras och nyskapas.

Morgonens fältreporter Jenny Berntson Djurvall finns vid Stjärnarps våtmark utanför Halmstad tillsammans med Magnus Redegard från Länsstyrelsen i Halland, biologistudenten Moa Pettersson och John Strand från Hushållningssällskapet.

1978 flög en liten diamant framför loket som Reino Andersson körde, i Sannegårdshamnen i Göteborg. Diamanten var en svart rödstjärt - för många en ganska okänd fågel. Sedan den dagen har Reino haft en relation till den svarta rödstjärten, och kartlagt den in i detalj. Hur dess historia hänger ihop med andra världskrigets ruiner får vi höra i ett reportage av Mats Ottosson.

I vår poddserie Svampgalen har vi hunnit fram till avsnitt nummer fem. Och nu börjar det bli giftigt. Men vad är egentligen ett svampgift? Vi möter bland annat en av Sveriges farligaste svampar - gifthätting.

Och vad är det för levande varelser som en humla och en skalbagge har på ryggen - är det deras ungar eller något helt annat? Vi ringer upp en expert.

I veckans kråkvinkel vill poeten och konstnären Maria Westerberg att det ska vara okej att sörja en förlorad skog.

Programledare är Joacim Lindwall.