Han vill att alla blir bättre på att återanvända

1:35 min

Vi återvinner mycket i Örebro men det kan bli bättre, det menar Frank Tholfsson, miljöstrateg i Örebro kommun.

Över 400 hundra ton prylar samlades in och återanvändes förra året i Örebro kommun men man kan bli ännu bättre på återanvändning.

– Det handlar om resurshushållning och vi tycker att det är viktigt ta vara på saker som är dugliga och fungerar, vilket är viktigt för miljön att återanvända, säger Frank Tholfsson.

På Mellringe återvinningscentral finns Åternyttan där prylar återvinns och skickas vidare till olika föreningar som tar hand om saker som annars skulle slängas.

Frank Tholfsson berättar att det planeras en lagningsstation hos second hand-föreningar för att kunna återanvända fler saker som annars går till containern.