Chefer på skolbänken – om förebyggande hälsoarbete

2:21 min

Hundra chefer från tre kommuner i Norrland går nu kurs i att få en bättre psykisk hälsa på sina arbetsplatser.

Enligt siffror från Försäkringskassan så låg psykisk ohälsa bakom 43 procent av sjukfallen i Skellefteå kommun för ett par år sedan.

Med liknande siffror från både Arjeplogs och Norsjö kommuner, så var det dags för en kompetensutveckling med syftet att få ner antalet sjukskrivna.

Ett argument som fått inleda kursen är det ekonomiska.

Det räcker ibland med etiska och humana argument och du har även juridiska. Men ibland så krävs det att prata pengar för att få fram bra aktiviteter.