Lärarförbundet kritiserar sparkrav i Sala: Bedrövligt

1:57 min

Nu kommer kritik från Lärarförbundet i Sala mot att spara pengar inom skolan genom att inte tillsätta vikarier. Ordföranden i skolnämnden säger att man visst bemannar upp när lärare är borta.

Kommunstyrelsens ordförande i Sala, Anders Wigelsbo (C), har sagt att man inom skolan valt att inte tillsätta vikarier på flera ställen för att på så sätt spara pengar.

Bakgrunden är ett tidigare beslut om återhållsamhet i verksamheterna för att undvika minusresultat.

Det här har väckt starka reaktioner hos bland annat Lärarförbundet i Sala, där Marita Karlström Andersson är ordförande:

– Vi anser att det är bedrövligt att man lägger ett sådant sparkrav på skolan i ett läge där man redan har hög lärarbrist och lärare som söker sig andra yrkesbanor på grund av att arbetsbelastningen är hög.

Peter Molin (M), ordförande i skolnämnden i Sala, tillbakavisar kritiken och säger att man visst tar in vikarier.

– Jag kan tänka mig situationer på till exempel en förskola om man har en halv barngrupp, att man kan titta på sådana saker. Men i övrigt bemannar vi självklart upp när lärarpersonal är borta. Det förekommer inga lektioner där det inte finns lärarpersonal.