Centerpartiets vägskäl

16 min
  • Centerpartiet har en nyckelroll i regeringsbildandet.
  • Det ser låst ut för Alliansen, så vad finns det för alternativ?
  • Hör diskussionen mellan Staffan Danielsson, avgående riksdagsledamot (C) och Håkan Larsson, regionalpolitiker i Jämtland (C), huruvida det är bäst med en mittenregering tillsammans med Socialdemokraterna eller att stötta en Moderatledd regering som tar stöd av Sverigedemokraterna. Därefter analys av Martina Jarminder, ledarskribent på Skånska Dagbladet.