Urban Granström (S): Migrationsverket har ansvaret

2:36 min

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande säger att kommunen inte är beredd att ge några pengar till organisationen Livboj 18 för att ensamkommande lättare ska kunna få en bostad.

Organisationen Livboj 18 i Nyköping vill hjälpa ensamkommande ungdomar i akut behov av bostad och har sökt pengar hos Nyköpings kommun, 380 000 kronor. I dagsläget är ett tiotal ungdomar i akut behov av boende, enligt organisationen. 

Men de statliga pengar, två miljoner, är slut och Urban Granström är inte beredd att ge Livboj 18 några pengar. 

– Det är fantastiskt bra att det finns ideella krafter som ställer upp för ungdomarna som kommer i kläm, men situationen är knepig. Ansvaret för att det finns en väl fungerande situation för de här ungdomarna ligger hos Migrationsverket, men man har rätt att söka hjälp hos socialtjänsten. 

Vad den nya gymnasielagen innebär är osäkert, anser Granström.

– Det är faktiskt oklart vad det innebär för kommunens ansvar.