Snöbäret en bland flera nykomlingar på den invasiva listan

På Artdatabankens nya lista över invasiva växter i den svenska naturen finns det många nykomlingar.

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en ny riskklassificering av invasiva växter i Sverige.

Det är en lista på ett 100-tal växter som riskerar att spridas i den svenska naturen och ställa till problem för den biologiska mångfalden.

Cirka 30 procent av arterna är nya på listan, bland annat snöbär, häggmispel, flocknäva, jättedaggkåpa och skogsklematis.

Naturvårdsverket vill att trädgårdsbranschen undviker att sälja de växter som finns med på listan. Även privatpersoner uppmanas att inte odla dem i sina trädgårdar eftersom det finns risk att de sprider sig.