Antalet eritreanska flyktingar ökar sedan gränsen öppnats

1:48 min

Till stor del kvinnor och barn som flyr för att söka familjeåterförening.

Det var som ryktena vid gränsen gjorde gällande – antalet eritreaner som valt att fly sitt hemland har verkligen ökat kraftigt sedan Etiopien och Eritrea beslutade sig för att öppna gränsen mellan de båda länderna för två veckor sedan. 

Enligt en ny rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR så har antalet tredubblats sedan gränsen öppnade – från ca 50 om dagen till 180.

Frågan om eritreanska flyktingar är kontroversiell i Etiopien, och vid ett besök på ett registreringscenter vid gränsen så sent som igår gick det inte att få information om vilka och hur många det nu är som flyr. Däremot gick det se att det nästan uteslutande handlade om kvinnor och barn, vilket är ett skifte från tidigare, då många flyktingar varit unga män.

Att det nu främst handlar om kvinnor och barn som flyr bekräftas av UNHCR:s rapport. Dessutom anger hela 88 procent att de eritreaner som söker asyl i Etiopien att de gör det för att kunna ansöka om familjeåterförening i tredje land, vilket är en helt ny trend.

Men samtidigt är utvecklingen väntad. Inne ifrån Eritrea går det inte ansöka om familjeåterförening med en familjemedlem – ofta en man - som flytt och har uppehållstillstånd i t.ex. Europa.

En sådan ansökan går att göra vid ambassader i Etiopien, och när gränspasseringen dit inte ens den längre innebär någon risk, så är det nu många av dessa mäns familjer som tar chansen att komma efter.

Ett mönster som bekräftas av ambassader i Addis Abeba. Till exempel har antalet ärenden som rör anhöriginvandring ökat på svenska ambassaden de senaste veckorna.