Alliansen i Nyköping skrotar beställar- och utförarmodellen om de får styra

1:52 min

Beställar- och utförarmodellen som infördes på 1990-talet skrotas om Alliansen tar över styret av Nyköping.

– Nyköping är en av få kommuner i landet som har kvar den. Så det är verkligen hög tid för ett modernare sätt att jobba, säger Anna af Sillén, gruppledare för Moderaterna i Nyköping.

Den har haft olika namn genom åren. Köp- och säljmodellen eller beställar- och utförarmodellen, den styrmodell med marknadsliberala förtecken som drog fram över kommuner och landsting i början av 1990-talet.


Grundtanken var att den kommunala verksamheten skulle klyvas i två delar, som blev motparter i ett affärsliknande förhållande. Dels en tjänstemanna- och politisk organisation för beställarsidan och dels en motsvarande organisation för de verksamheter som skulle utföra det beställarna beställde.

De nya beställar-och utförarmodellerna gjorde det lättare att konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Och de infördes ofta parallellt med att kommunerna avknoppade verksamheter, det vill säga sålde ut dem till verksamheternas chefer. Med den nya modellen blev enklare att köpa in de avknoppade verksamheternas tjänster.

De flesta kommuner och landsting som införde modellen har avskaffat den och nu kan det alltså bli dags även i Nyköping. Anna af Sillén betonar att det inte enbart handlar om en ny tjänstemannaorganisation utan att även den politiska strukturen måste ses över. 


– Ett väldigt tydligt exempel är skolan, som skulle jag säga drabbats värst av den här ganska ineffektiva modellen, där skolchefen idag behöver uppsöka tre olika politiska instanser för ett beslut. Det säger sig självt att det blir väldigt segarbetat och långsamt, säger Anna af Sillén.