Pensionsmyndigheten föreslår att människor ska jobba längre

1:55 min

Personer som är 35 år idag måste jobba tills de är 70 år gamla. Det säger myndigheten som har hand om pensioner – Pensionsmyndigheten. Idag går de flesta i pension när de är 65 år.

När man blir äldre och slutar arbeta får man pension istället för lön. Man går i pension. Idag säger reglerna att man kan gå i pension mellan att man är 61 till 67 år gammal.

Men människor lever längre och längre i Sverige. Därför tycker många politiker att man ska gå i pension när man är ännu äldre.

Regeringen har bett Pensionsmyndigheten att räkna ut vilken ålder för pension som är bäst. Regeringen säger att pensionen ska vara ungefär 75 procent av lönen man hade när man arbetade.

Myndigheten har räknat ut att de som är 35 år idag måste jobba tills de är 70 år gamla. Annars kan de inte få tillräckligt mycket pengar i pension.

Det här är ett förslag som Pensionsmyndigheten har lämnat. Partierna har inte bestämt hur det ska bli ännu.