P4 Gotland granskar

Statistik visar: Gotlands elnät bland de sämsta i landet

2:34 min

Driftsäkerheten i det gotländska elnätet har i flera år varit bland de sämsta i landet, visar P4 Gotlands granskning. Men avgiften är bland de högre.

– Det finns flera orsaker till det, en är att vi är beroende av Gotlandskablarna till fastlandet, förklarar Jan Karlsson, vd för Gotlands Energi (Geab) och dotterbolaget Gotlands Elnät. 

P4 Gotlands granskning, som bygger på uppgifter från Energimarknadsinspektionen, visar att Gotlands elnät hörde till de sämsta i landet, redan innan den senaste tidens många strömavbrott.

Under 2016 och 2017 drabbades en gotlänning i snitt av drygt tre långa strömavbrott om året. Motsvarande siffra för hela Sverige var drygt ett längre avbrott per år. Och avbrottstiden var mer än dubbelt så lång på Gotland som på fastlandet.

En del av avbrotten beror alltså på fastlandsförbindelsen. Med bara två kablar är Gotland mer sårbart än motsvarande elnät på fastlandet, betonar Jan Karlsson. 

En annan förklaring är att det gotländska elnätet är relativt glest, med många meter ledning per kund. 

– Och det leder till att det blir lite fel, konstaterar Jan Karlsson, som betonar att man nu gör stora investeringar i nätet. 

Under de senaste två åren har 300 miljoner kronor investerats för att byta ut gamla delar i nätet. Vilket är orsaken till att den fasta nätavgiften, för en normalvilla, har höjts med 28 procent sedan 2016. En höjning som innebär att avgiften kvalar in bland den dyraste femtedelen i landet. Samtidigt som driftsäkerheten hör till de sämre. 

– Vi måste göra stora investeringar i nätet och ökar vi insatsen så måste vi få in pengarna någonstans ifrån, och då har vi höjt avgifterna, säger Jan Karlsson som lovar att driftsäkerheten kommer att bli bättre.