Språklärarna oroas över ett minskat språkintresse

3:38 min

Intresset för att läsa moderna språk i skolan minskar och det här oroar språklärare och lärarfacket. De vill nu att tredjespråk ska bli obligatoriskt på högstadiet och att man ska ge språklärare bättre chans till vidareutbildning.

Språklärare oroas nu av att intresset för att läsa språk minskar bland elever.  

– Vi märker den här trenden i hela samhället, inte bara i skolan. Att intresset för andra språk än engelska är litet och dessutom att förståelsen att det är värdefullt att kunna andra språk är ganska liten. Det är svårt att få studenter till språklärarutbildningar och svårt att få elever att vilja satsa på att lära sig ett nytt språk, menar Kent Fredholm, ordförande på Språklärarnas riksförbund.

Många menar förstås att det räcker med att ha kunskaper i engelska idag då väldigt många prata och förstår engelska. Men detta har Kent Fredholm invändningar mot.

– Nej, det räcker inte att bara läsa engelska. Alla pratar inte engelska och alla talar inte engelska bra. Det räcker att åka utanför nordens gränser så märker man ett direkt behov av att kunna andra språk. Du får en helt annan kontakt med lokalbefolkningen om du kan prata på deras egna språk, säger Kent.

Hur ska man övertyga eleverna?

 – Vi behöver en starkare debatt om språkens vikt, funktion och hur roligt det är att kunna ett språk. Det berikar ens egna liv så oerhört mycket. Att kunna ta del av litteratur, kultur och hur olika  samhällen är uppbyggda, menar Kent.

I en debattartikel kräver nu Läraranas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tillsammans med karlstadsbon Kent Fredholm Språklärarnas riksförbund att det ska bli obligatoriskt med ett tredjespråk på högstadiet.

– Moderna språk är i dagsläget det enda ämnet som inte är obligatoriskt i grundskolan. Det är med andra ord det enda ämnet som går att välja bort och avhoppen är stora. Det är en absurd situation. Vi vill ju att fler elever går ur grundskolan med fler språkkunskaper och då kan gå in på en högre nivå i gymnasiet.

Vad hoppas du på nu i frågan?

– Jag hoppas språken får ett större fokus på riksnivå. Att den nya regeringen fortsätter att titta på de här frågorna gällande oblgatoriskt språkval i grundskolan så att fler studieförberedande program läser språk under hela sin studietid, avslutar Kent.