Samhälle

Beslut om Litsbacken dröjer

Ett beslut om Litsbackens vara eller icke vara kommer att dröja.

Litsbackens framtid är fortsatt oviss. Enligt nuvarande ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Östersund, Karin Thomasson (MP), avvaktar man med att fatta ett beslut om Litsbacken tills den nya majoritetens budgetförslag är lagt.

Det kom fram på onsdagens kultur- och fritidsnämndsmöte i Östersunds kommun.