Oro över framtiden för Varola skola

2:32 min

Det saknas 750 000 kronor i budgeten för Varola skola. För att få en budget i balans ska en av skolans fem tjänster bort. Under onsdagskvällen samlades oroliga föräldrar i ett möte.

Varola skola är en av de äldsta skolorna i Sverige med sina 134 år. Det är en liten F-6 skola med bara 36 elever. Personalen utgörs av tre lärare och två fritidspedagoger. Men det saknas 750 000 kronor och nu har rektorn fått i uppdrag att få ekonomin i balans.

Därför kommer personalen minskas med en person. Christian Nordlund är förälder till ett av barnen på skolan och han är orolig över skolans framtid:

– Den största oron är att det här är en smygnedläggning av skolan, säger Christian Nordlund.

Vid onsdagskvällens möte beslutade föräldrarna att fortsätta jobba för att förhindra neddragning av personal.