Sjukvård

Fyra nya ambulanser till Jämtlands län – placeras i glesbygd

1:29 min

Fyra nya ambulanser, med toppmodern teknik vad gäller säkerhet och arbetsmiljö för personal och patienter installeras just nu i Jämtlands län.

Ambulanserna placeras i gles- och landsbygd, i orter där avstånden till patienterna är långa och besvärliga, berättar Björne Bergenby som är ambulanssjuksköterska.

– Det blir en i Hammarstrand, därefter en i Hede samt i Strömsund, och därefter en i Bräcke, säger han.

Ambulanserna är av SUV modell, vilket gör att man färdas högre och säkrare. 

Ambulanserna är ambulanspersonalens arbetsmiljö, vilket har vägts in när utbytet nu görs, säger Björne Bergenby.

– Ja, vi kör ju i ett glesbygdslän, med mycket skog och mark med mycket vilt, framför allt älg. Vi har ju en hel del älgolyckor där vi är involverade där vi kolliderat med älgar, så vi kommer definitivt ha en säkrare bil.