Nytt förslag till svenskt bokstaveringsalfabet

3:58 min

Bokstaveringsalfabet används inom radiokommunikation hos polisen och i försvaret. Den är ojämställd och föråldrad och borde bytas ut, det skriver representanter för Fredrika Bremerförbundet och Rättviseförmedlingen på DN Debatt.

Det nuvarande systemet har sett likadant ut sedan 1800-talet och innehåller bara traditionellt svenska mansnamn som Erik och Rudolf. I det nya förslaget finns istället namn som Emir, Pippi och Xena.