Kirurger i Enköping varnar för patientrisker

4:21 min

Kapacitetsbrist på Akademiska gör att till exempel gynoperationer flyttas till Enköping. Nu varnar kirurger där för att patientsäkerheten är i fara.

– Det saknas gynekologisk kompetens på lasarettet på natten. Det är det som framkallar stressen bland oss, säger skyddsombudet Bahman Darkahi. 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala råder det brist på både operationssalar och sköterskor som kan bemanna dem. Därför har det blivit allt vanligare att Akademiskas kirurger åker till Enköpings lasarett och opererar. 

För två veckor sen började till exempel hysterektomi-operationer att utföras i Enköping. Ett ingrepp som innebär att livmodern avlägnas på kvinnor med hjälp av titthålskirurgi.

Men det här har skapat en oro hos personalen på Enköpings lasarett. Efter operationen åker nämligen de gynekologiskt specialiserade kirurgerna från Akademiska tillbaka till Uppsala. Ansvaret att ta hand om eventuella komplikationer hamnar på Enköpings allmänkirurger, framförallt på dem som har bakjour under natten.  

– Vi har ingen operationsmöjlighet och vi har bara tre, fyra påsar blod. Största risken är blödning, att upptäcka blödningarna. Gynekologi är lite speciellt jämfört med allmänkirurgi, säger Bahman Darkahi. 

Christina Fahlman Braw, verksamhetschef för avdelning kirurgi på Enköpings lasarett, säger att sjukhuset nu gjort en riskanalys och att kirurgerna ska få utbildning i att hantera hysterektomipatienter.

– I det här fallet har man bedömt att det här ingreppet inte ligger så långt ifrån det vi gör här normalt. Ur patientsäkerhetsaspekten är vi helt lugna.