آغاز دیدار رئیس پارلمان با رهبران احزاب برای تشکیل دولت

2:22 min

امروز رئیس پارلمان سوئد ، اندریاس نورلن، دیدار خود را با رهبران احزاب سیاسی  پارلمان سوئد برای تشکیل دولت جدید  آغاز می کند.

 در طول روز آندریاس نورلن نخست با رهبر حزب سوسیال دموکرات، استفان لوون  و پس از آن با رهبران احزاب دیگر به ترتیب از بزرگ به کوچک گفتگو می‌کند. پیش بینی می شود که گفتگوی او با رهبر  آخرین حزب یعنی حزب محیط زیست حدود ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر انجام می‎گیرد.

آندریاس نورلن، رئیس پارلمان، در گفتگویی با بخش خبر رادیو ملی سوئد، اکوت اعلام داشت که صحبت امروز او با رهبران احزاب صحبتی کلی در باره مواضع آنها در مورد تشکیل دولت جدید خواهد بود و به جزئیات موضوع نخواهد پرداخت.

با این گفتگوهای کلی در باره مواضع و نظرات رهبران احزاب سیاسی، روند تشکیل دولت آغاز می شود. در پایان این روند نخستین پیشنهاد رئیس مجلس در مورد اینکه چه کسی نخست وزیر آینده‌ی سوئد باشد به پارلمان برای رای گیری ارائه خواهد شد. این روند ممکن است کوتاه یا طولانی باشد و حتی هفته‌ها طول بکشد.

چنانکه آندریاس نورلن نیز تاکید می کند، وظیفه رئیس مجلس معرفی یک نخست وزیر پیشنهادی به پارلمان است و در این رابطه وی همچنین این موضوع را نیز به پارلمان گزارش می کند که نخست وزیر پیشنهادی او متکی به پشتیبانی کدام احزاب سیاسی خواهد بود.

به گفته آندریاس نورلن، نتیجه دیدارها و گفتگوهای وی قابل پیش بینی نیست و او پس از اینکه کاملا با نظرات رهبران احزاب آشنا شد، پیشنهاد خود را برای تصمیم گیری به پارلمان ارائه خواهد کرد.

یادآور شویم که اگر نخستین پیشنهاد رئیس پارلمان رای نیاورد، وی به کار خود  ادامه می دهد یعنی دوباره با رهبران احزاب گفتگو می کند و پیشنهادی جدید  به پارلمان ارائه می دهد و این کار ممکن است ۴ بار تکرار شود. اگر چنانچه پیشنهاد چهارم رئیس مجلس نیز رد شود، باید انتخابات عمومی فوق العاده‌ای برگزار شود.