Psykoterapeut välkomnar studie om samtal på jobbet

1:35 min

Samtalsgrupper på jobbet kan minska utmattning och stress enligt en studie från Linnéuniversitetet.

– Finns det svart på vitt blir det mer legalt, säger Carola Carlsson, psykoterapeut.

Studien där personer fick samtala i grupp två timmar i veckan är gjord på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Personerna med utmattningsssymptom fick samtala, stötta varandra och dela med sig av sina erfarenheter och beteendeterapeuten och psykoterapeuten Carola Carlsson menar att det är bra att få känna gemenskap.

– Jag har upplevt att det blir mycket empati och förståelse för att man brottas med likvärdiga saker.

Carola Carlsson menar att det även är bra i en grupp där det kan finnas konflikter mellan kollegor.

Stort problem

Enligt siffror från Försäkringskassan beror nästan hälften av sjukskrivningarna i Sverige på psykiska diagnoser och utmattningssyndrom. Och det är ett stort problem som växer. Nu när det finns forskning som visar att gruppsamtal på jobbet ger effekt tror Carola Carlsson att arbetsgivare kommer låta medarbetare ta del av liknande behandlingar.

– Det är viktigt att det finns forskning på de metoder vi jobbar med i företagshälsan, säger hon.