Vårdförbundet i Västmanland: Ohållbar arbetsmiljö på barnmorskemottagningarna

1:51 min

En mödravårdsöverläkare i länet har lämnat sitt uppdrag i protest mot att hon inte fått gehör för sina protester mot hur barnmorskemottagningarna fungerar i Västmanland. Hon får medhåll av Vårdförbundet Västmanland.

Det handlar bland annat om brist på barnmorskor, vilket vi rapporterat om tidigare.

Enligt Vårdförbundet Västmanland är det en ohållbar arbetsmiljö på barnmorskemottagningarna.

– Av de 27 mottagningarna är det 22 där man antingen jobbar ensam eller är få, och det är sårbart, säger Ingrid Edman, vice ordförande i Vårdförbundet Västmanland.

Vilka följder får det för patienterna?

– Risken är att de inte får sina kontroller i den tid de ska, när det gäller de gravida. Sedan har vi också hand om gynhälso-kontroller och prevention ute på mottagningarna vilket gör att vi inte kan uppfylla det som behövs utifrån befolkningens behov, säger hon.