Kronoberg

Polisens oväntade förslag: "Inför lön två gånger i månaden"

1:36 min

Lön två gånger i månaden. Det skulle kunna sprida ut misshandelsbrotten över månaden och underlätta polisens arbete, tror Växjöpolisen Andreas Jörnefeldt.

Tre gånger fler anmälningar om misshandel kommer in till polisen under en lönelördag, jämfört med en vanlig vardag. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 

Likaså är det fler misshandelsanmälningar under en lönelördag jämfört med en vanlig lördag. Det innebär extra arbete för polisen vilket gör det svårt med resursplaneringen. 

– Det är främst alkoholrelaterade brott. I grannlandet Norge där de har två löneutbetalningar. Där har de inte lika stora toppar av brott under lönehelgerna, så det borde vi testa i Sverige också, säger Andreas Jörnefeldt.