Kommunen: Vi ser det positivt att träffa IVO

1:59 min

Magnus Johansson, vård och omsorgsdirektören i Norrköping välkomnar mötet som IVO kallat ledande politiker och tjänstemän till efter att flera brister inom vård- och omsorg i kommunen anmälts.

– De här ärendena är inget vi inte känner till utan något vi jobbat med och har åtgärdsplaner för. Så då ser vi det positivt att träffa IVO och ser om de ser några samband som vi inte sett, säger Magnus Johansson. 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har hittills i år handlagt ett 20-tal ärenden som visar på brister inom hemtjänst, hemsjukvård och verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Norrköpings kommun.