Läxfritt på Backeboskolan

5:32 min

På Backeboskolan i Stockholm har man sedan fem år slutat ge läxor till eleverna.

Anledningarna till det är flera, bland annat att man vill att skolan ska vara likvärdig för alla elever men också att elever ska ha tid till fritid och vila.

Hör reportaget från Backeboskolan, med elever, lärare och rektor, av Ekots reporter Britta Kramsjö.