Ätstörningsenhet i Falun står utan psykologer

1:43 min

Bland personalen på ätstörningsenheten Dala ABC i Falun finns inga psykologer, trots att det är en psykisk sjukdom man arbetar med.

Mats Carlsson, Verksamhetschef på allmänpsykiatriska kliniken i Falun, menar att enheten i stället fokuserar på gruppbehandling i första hand och att samtalsterapi i många fall inte skulle vara nödvändigt. Trots att det är en psykisk sjukdom det rör sig om.

– Psykologer är en bristvara. I första hand behandlas patienter i stället i grupp om kroppskännedom, hjälp av dietister och med bildterapi.