Försvarets fågelvarningssystem sparades bort

3:48 min

Efter Jas-Gripen-kraschen norr om Ronneby höjs nu röster om att Försvaret behöver ett fågelvarningssystem. Tidigare varnades piloterna för områden med mycket fåglar men systemet ansågs vara för dyrt.

I början av 80-talet tog Försvarets meteorologer fram en modell för att undvika kollisioner mellan fåglar och flygplan.

Med hjälp av observationer och väderdata kunde meteorologerna förutse var det fanns risk för stora koncentrationer av flyttfåglar. 

Försvarets piloter fick dagliga fågelvarningar och Bertil Larsson som tog fram modellen menar att systemet var mycket effektivt.

– På den tiden förlorade vi ett flygplan om året och ett människoliv ungefär vartannat år. Men efter att vi fick igång varningssystemet minskade antalet haverier till i stor sätt noll, säger han.  

En som kan intyga att varningssystemet fungerade är överste Anders Persson, som idag arbetar på Försvarets högkvarter, men tidigare var pilot.

– Man kunde höja medvetandegraden hos piloterna. Om det var ett extremt flyttfågelstråk kunde man undvika att flyga lågt men oftast användes varningarna för att göra piloterna mer medvetna, säger han.   

Varje år rapporteras flera hundra kollisioner mellan civila flygplan och fåglar.

Försvaret har ingen offentlig statistik men Jas-Gripen-kraschen norr om Ronneby för en dryg månad sedan, där piloten tvingades skjuta ut sig, blev en smärtsam påminnelse om att kollisioner mellan flygplan och fåglar även drabbar Försvaret.

Bertil Larsson är dock övertygad om att systemet med fågelvarningar som lades ner av besparingsskäl i slutet av 90-talet skulle få ner antalet olyckor. Och flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll ger honom rätt.

– Alla typer av system kan vara värdefulla. Fåglar utgör en potentiell risk som är mycket svårreglerad, säger han. 

Men att det fågelvarningssystem som användes under 80- och 90-talet skulle ha förhindrat kraschen norr om Ronneby tror dock varken Bertil Larsson eller Hans Kjäll. Storskarven som hamnade i planets motor är nämligen ingen flyttfågel och för att bli av fågelkollisioner som rör sig kring flygplatser krävs helt andra åtgärder.

– Det viktigaste är att man fysiskt skrämmer bort fåglar som kring landningsbanor men man bör också ta kontakt med jordbrukare. Och till exempel soptippar drar till sig mycket fåglar, säger han.