Chauffören: "Det är lek med liv"

1:36 min

Halkiga vägar uppåt norr har varit ett stort problem för trafikanter i norra Värmland. Nu oroar sig yrkeschaufförer för vintern som kommer.

– Det går dagvis innan de gör någonting, säger Kristin Persson som är en av de yrkeschaufförer som P4 Värmland har varit i kontakt med.

Kristin Persson kör lastbil och flera gånger i veckan korsar hon gränsen mot Norge där hon tycker att vägarna är betydligt bättre.

– Klimatzonen skiljer sig faktiskt inte mellan Sverige och Norge. Varför kan Sverige inte göra något åt det här? För det är lek med liv!

Svarar på kritiken

Trafikverkets presschef Bengt Olsson svarar på kritiken och säger att det hela tiden hålls dialog med entreprenörerna som är ute och sköter vägarna, men att det är svårt att förutse hur snön lägger sig.

– Svårigheten är ofta att veta var man ska ha utrustningen, oavsett hur mycket utrustning man har, säger Bengt Olsson.

Han menar att den halkbekämpning man använder, alltså vägsaltet, inte biter på vägarna i norr eftersom de inte har tillräckligt mycket trafik.

– Det är en utmaning. Saltar man på de vägarna så får man samma effekt som i en slalombacke. Det blir en ännu kraftigare isbalk på vägen. Därför måste det vara en intensiv trafik på vägen för att det ska funka bra, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.