Infrastruktur

Länets vägnät rustas för 521 miljoner kronor

1:07 min

På fredag klubbar politikerna i Region Jämtland Härjedalen länstransportplanen för åren 2018-2019. I den fördelas 521 miljoner kronor på upprustning av länets vägnät.

Länstransportplanen, som tagits fram i samarbete med näringsliv och kommuner, prioriterar turism och skogsnäring, goda möjligheter till pendling samt vägar där det går tung trafik. Av de 521 miljoner kronor som regionen får i anslag ska 70 procent gå till upprustning av bilvägar, 30 procent till gång- och cykelvägar.

Några av de största posterna är:

  • Den nya dragningen av väg 84 mellan Rengsjön och Byvallen beviljas 59 miljoner kronor och den grusväg med dålig standard som nu utgör Husåvägen ska rustas för drygt 57 miljoner kronor.
  • Väg 614 som går mellan Åre Östersund Airport och Ytterån ska både breddas och rätas ut på sträckan Häste-Ytterån, vilket beräknas kosta drygt 40 miljoner kronor.
  • Väg 711 mellan Bräcke och Albacken är viktig för bland annat skogsnäringen och ska rustas för 20 miljoner ur potten.

Region JH påpekar dock att de anslagna 521 miljonerna inte står i relation till de behov av åtgärder som länets vägar egentligen har.

Anslagen ges dessutom i relation till befolkningsmängd och tar inte hänsyn till de ökade behoven av fungerande vägnät som länets växande turistnäring har, menar Region JH.