Idag har talmannen möten med alla partiledare

2:42 min

Nu fortsätter arbetet med att hitta en ny statsminister och regering. Idag har riksdagens talman möten med ledarna för de åtta partierna i riksdagen.

Talmannen har ett viktigt arbete. Han leder riksdagens arbete under året. Han leder också diskussionen mellan partiledarna när regeringen ska bildas.

Idag har talmannen Andreas Norlén möten hela dagen. Han möter varje partiledare för sig. Varje möte är ungefär 50 minuter långt.

Andreas Norlén säger att han ska prata med partiledarna om hur de vill att Sverige ska styras. Han kommer att fråga dem vilka partier de vill ha i regeringen, och vem de vill ha som statsminister.

– Först kommer jag be dem att allmänt ge sin respektive syn på det politiska läget. Hur ser de på valresultatet? Hur ser de på fortsättningen? Och naturligtvis be dem kommentera de olika regeringsalternativ som har diskuterats, och kanske ytterligare som de har i bakfickan. Så att jag får en bild av vilken regering som de vill se, och vilken statsminister som de vill se, säger Andreas Norlén till P1 Morgon

Talmannen ska sedan föreslå vem som ska bli ny statsminister. Det ska vara den som har störst chans att bli godkänd av politikerna i riksdagen. Riksdagen får rösta om talmannens förslag. Om riksdagen röstar nej, så får talmannen lämna ett nytt förslag. Riksdagen kan rösta fyra gånger. Om de ändå inte kommer överens så blir det ett nytt val i Sverige.

Men det kan ta tid innan talmannen föreslår en ny statsminister. Han kan ha fler möten med partiledarna först, om han tycker att det behövs.

Det är ett ovanligt svårt läge i Sveriges politik just nu. Det brukar ta ett par veckor efter valet innan en ny regering börjar jobba. Men i år kan det ta mycket längre tid.