Kostnaderna för inhyrd personal inom Region Västernorrland minskar

1:35 min

Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska i Region Västernorrland. Hälsocentralerna har minskat sina kostnader med 10 procent dom första åtta månaderna i år, jämfört med samma tid förra året.

Enligt primärvårdsdirektören Anna-Lena Lundberg är det en ny organisation med fyra verksamhetschefer, som har gjort att de kan jobba mer aktivt med bemanningsfrågor.

– Tidigare var det mer hälsocentralernas ansvar att själva jobba med frågorna. Nu har vi tittat över hur bemanningen ser ut och vad som är rimligt att plocka in när det gäller hyrläkare. En hyrläkare jobbar 40 timmar i veckan, medan en ordinarie läkare är borta på möten och semester.  Vi behöver inte ha lika många hyrläkare som vakanta tjänster, säger hon. 

När hälsocentralerna tar in färre läkare så har det också inneburit att de inte kan erbjuda lika många läkarbesök. Därför har flera hälsocentraler förändrat sitt arbetssätt. Tanken är att om du kommer till din hälsocentral med besvär i leder och muskler ska du få träffa en fysioterapeut istället för en läkare.

– Många har infört det arbetssättet för flera år sedan och andra håller på att införa det. Har du besvär i leder och muskler ska du träffa en fysioterapeut. Siffror visar att 80 procent av de patienterna aldrig behöver träffa en läkare, säger Anna-Lena Lundberg.