STUDIO ETT TORSDAG 27 SEPTEMBER

En eventuell regering över blockgränsen

15 min
  • Riksdagens talman Andreas Norlén samtalade under dagen med företrädare för riksdagens partigrupper, så kallade talmansrundor.
  • Hur ser näringsliv och fack på en eventuell regering över blockgränsen ?
  • Hör Günter Mårder, Företagarna, Marie Nilsson, IF Metall och Jenny Madestam, statsvetare på Södertörns högskola.