افزایش شمار دانش آموزانی که صلاحیت ورود به دبیرستان دارند

1:15 min

 به گزارش اداره  کل امور مدارس سوئد، شماردانش آموزان کلاس نهم  که در بهار سال گذشته فارغ التحصیل شده و نمراتشان کافی برای ادامه تحصیل در دبیرستان(gymnasium) بود نسبت به گذشته بیشتر بود.

 گزارش اداره کل امور مدارس نشان می دهد که حدود ۸۵ درصد این دانش آموزان صلاحیت ورود به دبیرستان را به دست آوردند که تقریبا دو درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش نشان می دهد.

در این زمینه میان دانش آموزان تفاوت هایی دیده می شود. بنا به گزارش اداره کل امور مدارس ، ۹۰ درصد دانش آموزانی که   پدر و مادرشان متولد سوئد هستند توانسته اند صلاحیت ورود به دبیرستان را به دست آورند  و این در حالی است که  از دانش آموزان با ریشه خارجی ۸۶ درصد چنین صلاحیتی را کسب کرده اند.

وزیر آموزشدولت کنونی، گوستاو فریدولین در این زمینه می گوید که برای رفع این تفاوت ها سرمایه ها ی بیشتر  و اقدامات درازمدت در مورد مدارس و دانش آموزانی که نیازمند توجه بیشتر هستند ضروری است.