Bengtsfors säger nej till mineraljakt

1:45 min

Det finns ett motstånd mot mineraljakten i Dalsland. Bengtsfors kommun kommer att överklaga beslutet som ger ett australiensiskt företag rätt att leta mineraler.

Företag Odin Metals har fått undersökningstillstånd av myndigheten Bergsstaten att söka efter koppar- och silverfyndigheter på ett område på nära 23000 hektar mark i Dalsland. Det täcker fyra Dalslandskommuner.

-Vi tycker inte det är okej. Dessutom vore det bra om företaget inte började leta mineraler eftersom vi gör bedömningen att det här inte kommer att bära hela vägen fram till en gruva, säger Per Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Bengtsfors kommun.

I Bengtsfors är man orolig för sitt dricksvatten. Förra gången när det var nära att bli en koppargruva i Dingelvik utanför Dals Långed som ligger i kommunen, blev det avslag hos regeringen 1998 på grund av den närliggande vattentäkten. I de tre övriga kommunerna; Dals-Ed , Mellerud och Åmål räknar man med att det att krävas mycken myndighetsprövning innan bolaget kan ta prover. Det bör vara ett bra skydd för till exempel känsliga naturområden.

- Min bedömning är att 99,9 procent av befolkningen i Dalsland är emot gruvdrift och tycker det är fel sätt att ta sig an framtiden, säger Per Eriksson.