Forskare: Återvinning av elbilsbatterier måste bli bättre

2:27 min

Det är just nu svårt att återvinna elbilsbatterier på ett bra sätt i stor skala och återvinningen måste därför förbättras för miljöns skull, menar flera forskare.

– Det är extremt viktigt, säger Martina Petranikova, forskarassisten på universitet Chalmers i Göteborg, till Ekot.

Det behövs en bättre återvinning av elbilsbatterier som kan användas i stor skala, menar hon.

Inom tio år kommer många elbilsbatterier behöva återvinnas och i dagsläget är det generellt mycket som inte återvinns ur batterierna.

– Just nu är det mycket material som går förlorat, säger hon.

Bilbranschen står inför stora förändringar med allt fler eldrivna bilar. Men också de har utmaningar när det gäller miljöperspektivet, så som batterierna.

Forskaren Burcak Ebin, på Chalmers, säger att det är viktigt för miljö att återvinna så mycket som möjligt av batterierna.

– Ur miljöperspektivet är det avgörande för att få ett hållbart samhälle, säger han till Ekot.

En bättre återvinning skulle göra att det ännu tydligare finns ytterligare ett sätt som tillverkare kan få tag i det material som behövs till batterierna. 

Det krävs då, till exempel, inte bara att man bryter mer metaller utan man kan också använda metaller som har återvunnits.

Just nu är metallen kobolt ett av de vanligaste ämnena i batterier och Martina Petranikova, på Chalmers, säger att det är viktigt att den återvinns mer ur använda batterier.

– Eftersom produktionen ibland innebär slaveri, barnarbete och andra miljöproblem, säger hon.

Nyligen har en stor internationell konferens om batteriåtervinning arrangerats i Göteborg.

Två av förslagen, som lyftes fram där, är dels att insamlingen av batterier måste fungerar bättre och dels att strängare krav behöver införas så att mer av batterierna måste återvinnas.

Forskaren Burcak Ebin är ändå positiv inför framtiden.

– Tekniken håller på att utvecklas just nu, säger Burcak Ebin.