Upprop mot sämre spermieproduktion

1:19 min

Den minskade spermieproduktionen bland män i västvärlden de senaste 40 åren märks även här i Värmland. Nu kräver läkare krafttag mot problemet.

De senaste 40 åren har spermieproduktionen minskat dramatiskt bland män i västvärlden, och nu går läkare samman i ett internationellt upprop och kräver krafttag för att motverka den här utvecklingen. Ghada Hussein, som är fertilitetsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad, är bekymrad.

– Så småningom kommer våra män förlora fertiliteten om vi inte forskar mer på det här, säger hon.

Hon känner igen att problemen med manlig fertilitet har minskat även bland deras patienter, om än inte i samma utsträckning som i de internationella studierna. Livsstilsfaktorer som rökning, användning av alkohol och droger samt övervikt påverkar den manliga spermieproduktionen negativt.