Revision visar på brister hos överförmyndaren

1:55 min

Överförmyndarnämnden kritiseras efter granskning. Största bristen är att nämnden är dålig på att behålla och rekrytera förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndarnämnden ansvarar för personer med förvaltare eller god man och barn utan vårdnadshavare, till exempel ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten har granskats av Region Gotlands revisonsbyrå PWC på uppdrag av och regionens revisorer.

– Och då har vi funnit att den inte fullt ut bedriver sin verksamhet ändamålsenligt  och med en tillräcklig intern kontroll, säger Carin Backlund (M) ordförande för revisorerna.

Överförmyndarnämnden har även återkommande kritiserats av länsstyrelsen i Stockholms län som ska kontrollera verksamheten. Det gäller bland annat bristande bevakning när vårdnadshavare utses och att det tagit för lång tid att granska ekonomiska redovisningar. Bristerna har de senaste åren förklarats med att överförmyndarnämnden fick för mycket arbete med alla ensamkommande flyktingbarn.

– 2015 var det ju en jätterusch för överförmyndarverksamheten att försöka hitta gode män åt de ensamkommande, och nu är man tillbaka i samma antal som man var tidigare, säger Carin Backlund.

Nu har revisorerna lämnat sin rapport till regionen och i december vill de veta hur överförmyndarnämnden ska rätta till bristerna.