Kraftig minskning av döda i fentanyl

2:56 min

Antalet döda i överdoser till följd av fentanyl och fentanylanaloger minskar kraftigt.

Detta efter att ha krävt över 130 personers liv årligen de senaste två åren.

Det visar en sammanställning av dödsfall tiden januari till och med den siste juli i år som Rättsmedicinalverket gjort och som Ekot tagit del av.

Robert Kronstrand är professor i toxikologi vid Rättsmedicinalverket i Linköping
 
– Antalet dödsfall har minskat kraftigt i år. Till och med juli i år har vi haft åtta bekräftade dödsfall som är till följd av fentanylanaloger, säger Robert Kronstrand.

– Om vi jämför med hur det såg ut förra året så var det ju 100 stycken fall. Så vi förväntar oss att det ska vara fortsatt lågt, säger Robert Kronstrand.

– Men det kommer ju inte att stanna vid åtta döda. Det gör det inte, fortsätter han.

Fentanyl och fentanynlanaloger ett starkt narkotiskt preparat som liknar heroin men som kan vara upp till 100 gånger starkare.

De skördade 360 konstaterade dödsfall under åren 2015 till 2017 enligt RMV.

En tänkbar orsak till det minskade antalet dödsfall är att olaglig försäljning av fentanylanaloger närmast har upphört i Sverige.

Det märktes redan i början av året samtidigt som polis och åklagare utredde ett uppmärksammat fall av försäljning.

Två personer åtalades och fälldes sedan i maj för vållande till annans död i inte mindre än åtta fall. Detta efter att ha sålt substanser via internet.

– Bara uppmärksamheten kring det här, och att man faktiskt vågade väcka åtal, gjorde att vi fick de här minskningen av utbudet i Sverige, säger Kronstrand.

På Rättsmedicinalverket ser man även en generell minskning av antalet droger inom EU. Under 2015 hittades över 100 nya substanser, under 2017 minskade de till 51. Och hittills i år har man upptäckt 23 substanser.

– Den minskningen kan bero på att man har skärpt lagstiftningen i andra länder. Som till exempel Kina där man har stoppat export av substanser som kan vara missbruksmedel.

De senaste årens höga dödstal i överdoseringar har medfört att  Rättsmedicinalverket aktivt börjat arbeta mer proaktivt än förr i att söka information om nya droger, menar Robert Kronstrand.

– Ja, vi har blivit mer proaktiva. Vi letar efter tecken på nya substanser på internet. Vi samtalar med våra europeiska och amerikanska kollegor för att se vad det är som de hittar nu, och som kan börja säljas i Sverige.


Men dödsfall i samband med heroinöverdoser ser Rättsmedicinalverket ingen minskning av. Fram till den siste juli i år hade 60 personer dött. Och det följer mönstret för de rättsmedicinska obduktioner som genomförts och den statistik man har på RMV sedan år 2014.

– När det gäller andra opiater som heroin till exempel, ser vi inte samma trend att det skulle vara på väg att minska.

– Det är ju ett stadigt antal dödsfall om hundra dödsfall per år. Och där ser vi idag jag inget slut på.