LRF samlar kritik mot telebolagen

Missnöje med telekommunikationerna efter stormen Gudrun gör att LRF Sjuhärad nu börjat samla in landsbygdsbornas erfarenheter. Redan nu utreder Post och telestyrelsen hur Telia skött sej. Detta efter klagomål från kunderna om provisoriskt lagade ledningar. Nu vill LRF hjälpa till att få en heltäckande bild genom att man på hemsidan tar emot synpunkter som sen slussas vidare.

På LRF Sjuhärad säger man att det inte skett någon återuppbyggnad efter stormen utan bara reparationer - och att tålamodet hos medlemmarna för länge sen är slut.